Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Συμπληρωματική Πρόσκληση Υποψηφίων εκπαιδευτικών των κλάδων Δασκάλων Ειδικής Αγωγής

Με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας εκδίδεται Συμπληρωματική Πρόσκληση Υποψηφίων εκπαιδευτικών των κλάδων Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για ένταξη στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2009-2010. Με την παρούσα απόφαση καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κλάδων Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σχολικού έτους 2009- 2010, συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων που είχαν υποβάλλει εκπρόθεσμες αιτήσεις, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα Δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες, από 24-03-2010 μέχρι και 12-04-2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: