Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Η νέα εγκύκλιος για τους υποψήφιους Διευθυντές και σχολικούς Συμβούλους που ανακαλεί τη χθεσινή

Η νέα εγκύκλιος του υπ. Παιδείας για τους υποψηφίους Διευθυντές και Σχολικούς Συμβούλους που ουσιαστικά ανακαλεί τη χθεσινοβραδυνήορίζει ότι : « Όσοι υποψήφιοι είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι και για θέσεις σχολικών συμβούλων και δεν έχουν υποβάλλει Δηλώσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης
ύστερα από σχετική πρόσκληση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση του έλεγχου και την κύρωση των πινάκων από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. Στην πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτίμησης τάσσεται σύντομη αποκλειστική προθεσμία».
Η χθεσινή εγκυκλιο καλούσε το σύνολο των υποψηφίων Διευντών να τροποποιήσουν εφόσον το επιθυμούν τις αρχικές δηλώσεις.Συγκεκριμένα όριζε: « Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν υποβάλλει Δηλώσεις προτίμησης ή επιθυμούν την τροποποίηση των αρχικών τους δηλώσεων, μπορούν να υποβάλλουν νέες δηλώσεις προτίμησης ύστερα από σχετική πρόσκληση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση του έλεγχου και την κύρωση των πινάκων από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. Στην πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτίμησης τάσσεται σύντομη αποκλειστική προθεσμία».

Η νέα εγκύκλιος ΕΔΩ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: