Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Ερώτηση του βουλευτή Καστοριάς κ. Ζήση Τζηκαλάγια προς την Υπουργό Παιδείας

Προς: Την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν στα σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Νέο Σχολείο», κατά το σχολικό έτος 2010-2011 λειτούργησαν 801 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Φ.12/773/77094/Γ1/28-7/2006 ΦΕΚ 1139τΒ΄ και Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 ΦΕΚ 804τΒ΄ και όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 ΦΕΚ 1327τΒ΄/16-6-2011 Απόφαση του Υπουργείου, για το νέο σχολικό έτος θα προστεθούν άλλα 161 σχολεία στο ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Για την κάλυψη των αναγκών και τη διδασκαλία των νέων αντικειμένων που προβλέπονται στο πρόγραμμα σύμφωνα με την Φ.12/63838/Γ1/3-6-2010 Απόφαση του Υπουργείου, συστάθηκαν οι νέοι κλάδοι ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ 07 Γερμανική Γλώσσας, ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ 19-20 Νέων Τεχνολογιών και ΠΕ 32 Θεατρολόγων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Η πληρωμή τους δεν έχει τελειώσει αν και παρήλθε ένας και πλέον μήνας από την απόλυσή τους(21-6-2011). Επίσης σύμφωνα με τις εξαγγελίες σας ο αριθμός των μόνιμων διορισμών για φέτος θα είναι πολύ μικρότερος, συγκριτικά με την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Ερωτάται η κ. Υπουργός

  1. Προβλέπεται να δοθούν για το σχολικό έτος 2011-2012 οργανικές θέσεις, για μόνιμο διορισμό, στις ειδικότητες που συστάθηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με την Φ.12/63838/Γ1/3-6-2010  Απόφαση;
  2. Εάν όχι, θα προσληφθούν ξανά ως αναπληρωτές οι εκπαιδευτικοί για τις συγκεκριμένες θέσεις και θα πληρώνονται και πάλι μέσω ΕΣΠΑ; 

Ο ερωτών βουλευτής


Ζήσης Τζηκαλάγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια: