Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Από την αρχή οι δηλώσεις των υποψηφίων Διευθυντών –ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΕΣ ΠΙΣΩ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΟ ESOS

Νέα αποψινή εγκύκλιος του υπ. Παιδείας, που αμφισβητείται η νομιμότητά της,  (τινάζει το θεσμό στον αέρα διότι κάποιος που γνωρίζει τις προτιμήσεις -ανακοινώθηκαν κάποιες- συναδέλφου του μπορεί να διεκδικήσει τη θέση του) δημιουργεί προβλήματα και ερωτηματικά εάν τελικά τα σχολεία θα είναι έτοιμα να ανοίξουν, χωρίς προβλήματα,  το Σεπτέμβριο.
Με τη νέα εγκύκλιο το υπ. Παιδείας καθυστερεί τουλάχιστον για ένα δεκαήμερο την τοποθέτηση των νέων Διευθυντών των σχολικών μονάδων , καθώς
δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους υποψηφίους Διευθυντές να κάνουν νέες δηλώσεις προτίμησης ύστερα από σχετική πρόσκληση των Διευθυντών Εκπαίδευσης , γεγονός που παραβιάζει το νόμο  3848
Ειδικότερα η νέα εγκύκλιος ορίζει τα εξής:
α. Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3848/2010 η υποβολή των Δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ολοκληρώνεται μετά την κύρωση των οικείων αξιολογικών πινάκων από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.
β. Οι  Δηλώσεις υποψηφίων για θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων, οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί λαμβάνονται υπόψη.
γ. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν υποβάλλει Δηλώσεις προτίμησης ή επιθυμούν την τροποποίηση των αρχικών τους δηλώσεων, μπορούν να υποβάλλουν νέες δηλώσεις προτίμησης ύστερα από σχετική πρόσκληση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση του έλεγχου και την κύρωση των πινάκων από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. Στην πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτίμησης τάσσεται σύντομη αποκλειστική προθεσμία.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων διευκρινίζεται ότι μπορούν να υποβάλλουν τις Δηλώσεις τους και μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX).

Δεν υπάρχουν σχόλια: