Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Απο το blog του αιρετού Λεωνίδα Οικονομίδη


Σε απάντηση ερωτημάτων πολλών συναδέλφων σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας σάς ενημερώνω ότι η κατάταξη  στο νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο, έγινε σύμφωνα με την προϋπηρεσία που είχε αναγνωριστεί μέχρι 31-10-2011.
Προϋπηρεσία που δεν έχει αναγνωριστεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, θα αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/11 και ειδικότερα μετά την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και σχετικής εγκυκλίου, που θα ακολουθήσει και θα ρυθμίζει ακριβώς τις προϋποθέσεις και τον τρόπο αναγνώρισης.
Για το λόγο αυτό, αιτήματα συναδέλφων για αναγνώριση προϋπηρεσίας, θα εξεταστούν από το ΠΥΣΠΕ, σύμφωνα με τα παραπάνω που αναμένονται...

Δεν υπάρχουν σχόλια: