Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Προτάσεις για τα κριτήρια των αποσπάσεων.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ
Π.Ε.  Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Παπάγου 18, 52100 Καστοριά                            Παρασκευή 20-01-2012
Τηλ. 6944913341                                                    Αρ.Πρωτ. 13                     
Fax: 2467041210
sepekastorias@gmail.com                                                     
Πληρ. Τάνια Κορμά                                                                                                                                                                                                                                         
                                                            ΠΡΟΣ: Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για τα κριτήρια των αποσπάσεων.


          Συνάδελφοι, με την αρ.πρωτ.590, 12-01-2012 ανακοίνωσή σας ενημερωθήκαμε για την επαναλειτουργία της επιτροπής για τα κριτήρια των αποσπάσεων. Αμέσως συγκαλέσαμε έκτακτη γενική συνέλευση. Το Δ.Σ. βασιζόμενο στις απόψεις, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των συναδέλφων διατυπώνει τις παρακάτω παρατηρήσεις-προτάσεις:

•    Επιθυμούμε οι αποσπάσεις να γίνονται με κριτήρια αντίστοιχα των μεταθέσεων. Ένα αντικειμενικό και αδιάβλητο σύστημα που αποδεδειγμένα λειτουργεί αντικειμενικά χωρίς ν’ αφήνει καμία αμφιβολία για μεροληψία και ειδική μεταχείριση κάποιων.

•    Να μην υπάρχουν αποσπάσεις «κατά προτεραιότητα». Αντ’ αυτού να μοριοδοτούνται όλες οι κατηγορίες που έως τώρα ανήκανε σ’ αυτές: σύζυγοι στρατιωτικών, ένστολων αστυνομικών, πυροσβεστών, λιμενικών, δικαστικών και εκλεγμένων σε δημοτικά συμβούλια . Όπως επίσης ζητάμε να μοριοδοτούνται  οι εκλεγμένοι σε διοικητικά συμβούλια συλλόγων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μοναδική εξαίρεση για «κατά προτεραιότητα» απόσπαση να είναι φυσικά σοβαρό πρόβλημα υγείας.

•    Για να μην επαναληφθεί η αναστάτωση που προκλήθηκε την προηγούμενη σχολική χρονιά, όπου τα σχολεία ανοίγανε και οι εκπαιδευτικοί δεν ξέρανε που να παρουσιαστούνε, ζητάμε οι αποσπάσεις ν’ ανακοινώνονται τον Ιούνιο.

•     Τέλος όπως καταλαβαίνετε είναι τραγικό και άδικο να ζητάει συνάδελφος απόσπαση σε μια διεύθυνση όπου υπάρχουν κενά, να μην ικανοποιείται και λίγο αργότερα να προσλαμβάνονται  αναπληρωτές. Γι’ αυτό ζητάμε ν’ ακολουθείται η σειρά ως εξής:
1ον: Να ανακοινώνονται οι αποσπάσεις.
2ον: Να αποσπώνται οι υπεράριθμοι.
3ον: Να καλούνται αναπληρωτές.

Συνάδελφοι, ο αγώνας μας καθημερινά γίνεται όλο και πιο δύσκολος. Συνάδελφοι που βρίσκονται μακριά από το σπίτι τους δύσκολα το αντέχουν οικονομικά. Ευχής έργο θα ήτανε να μπορούσανε να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις. Επειδή όμως δεν είναι δυνατόν, ζητάμε ένα σύστημα δίκαιο, ξεκάθαρο και αντικειμενικό έτσι ώστε να μην αισθάνονται κάποιοι συνάδελφοι αδικημένοι. 

                                                 Για το Δ.Σ.
                                                       

             Η Πρόεδρος                                                             Η Γραμματέας
            Τάνια Κορμά                                                            Θάλεια Κώστα

Δεν υπάρχουν σχόλια: