Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Η αιφνιδιαστική έκδοση των εγκυκλίων αποσπάσεων από ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η αιφνιδιαστική έκδοση των εγκυκλίων απόσπασης των εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς καθώς επίσης και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ δημιούργησε εύλογα ερωτηματικά για σκοπιμότητες και έλλειψη σοβαρής αντιμετώπισης του όλου θέματος των αποσπάσεων. 
Περισσότερα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: