Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αθήνα 15/4/2013

Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
              σχετικά με αναζήτηση στοιχείων           
Με αφορμή έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Πέλλας με το οποίο ζητάει από τις σχολικές μονάδες να δηλώσουν αν κάποιος εκπαιδευτικός διώκεται ποινικά από 1-1-2007 μέχρι σήμερα, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει ότι  η συνολική εικόνα του εκπαιδευτικού περιλαμβάνεται στα στοιχεία που διαθέτει η υπηρεσία στον ατομικό του φάκελο.
Ως εκ τούτου κρίνει ως μη αναγκαία τη συμπλήρωση του σχετικού εγγράφου που εισάγει «δικαστικές» πρακτικές και διαταράσσει τη λειτουργία του σχολείου.    Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν σχετική υπηρεσιακή υποχρέωση να συμπληρώνουν αντίστοιχα στοιχεία.  
Από τη Δ.Ο.Ε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: