Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Συγκρότηση σε σώμα

Ύστερα από τη σημερινή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος:             Μαλέα Βασιλική

Αντιπρόεδρος:      Πάτρας Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας: Κώστα Θάλεια

Ταμίας:                    Βόλτση Αγγελική

                                 Κορμά Σουλτάνα
  Μέλη:                    Παπαδάμος Κωνσταντίνος
                                 Χατζηφωτιάδης Κωνσταντίνος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: