Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση για υπηρεσιακές μεταβολές

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ    
Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                        Καστοριά  09/09/2014
Αλ. Παπάγου 18                                                       Αρ. Πρωτ.: 61
T.K. 52100,  Καστοριά
sepekastorias@gmail.com 

Πληροφορίες:
Πάτρας Ιωάννης 
Κώστα Θάλεια   
                                                                                     Προς :
                                                                               -ΔΟΕ                                                                                                                     -Τα μέλη του συλλόγου μας       

         

Ανακοίνωση
για υπηρεσιακές μεταβολές


      Τα σχολεία ανοίγουν τις πύλες τους και τα προβλήματα που υπάρχουν δημιουργούν αβεβαιότητα σε όλους τους συναδέλφους.     Οι συνεχείς παλινωδίες του υπουργείου είχαν ως αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές των συναδέλφων. Επιπλέον, παραμένει σε εκκρεμότητα η τοποθέτηση των συναδέλφων που ήρθαν με μετάταξη από τη δευτεροβάθμια, δημιουργώντας κλίμα δυσπιστίας στα σχολεία.

      Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς καλεί τη ΔΟΕ:

 - να εντείνει τις πιέσεις της προς την ηγεσία του υπουργείου να ολοκληρώνονται όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές με τη λήξη της σχολικής χρονιάς για να ξεκινάει η νέα με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα.


- να βρεθεί επιτέλους μια δίκαιη λύση με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια και να κρίνονται επί ίσοις όροις με τους συναδέλφους της αντίστοιχης ειδικότητας, που ήδη υπηρετούσαν στην Πρωτοβάθμια και περίμεναν χρόνια για να τοποθετηθούν.Δεν υπάρχουν σχόλια: