Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Ζητούν μείωση ωραρίου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολείων

Λοβέρδος ΔερμεντζόπουλοςΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. με αφορμή την Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση αδειών στους εκπαιδευτικούς από τους Διευθυντές σχολικών μονάδων, καλεί την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ να προχωρήσει άμεσα στη δραστική μείωση του διδακτικού ωραρίου των Διευθυντών, τη μείωση του ωραρίου των Υποδιευθυντών ώστε να είναι σε θέση να συνεπικουρούν ουσιαστικά το έργο των Διευθυντών καθώς και στην τοποθέτηση δεύτερου Υποδιευθυντή και γραμματειακής υποστήριξης στα 12/θεσια και άνω σχολεία.
Παράλληλα η Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΠΕ:
Α. Θεωρεί ότι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για τη χορήγηση των αδειών, διότι μόνο αυτός γνωρίζει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και τις συνθήκες του σχολείου που προΐσταται.
Β. Εκφράζει την αντίθεσή του στον ελλιπή και αποσπασματικό τρόπο εφαρμογής της παραπάνω απόφασης, η οποία έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το ήδη επιβαρυμένο γραφειοκρατικό έργο των Διευθυντών.
Γ. Υπενθυμίζει την από καιρό διατυπωμένη θέση του για ριζική αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του Σχολείου το οποίο επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες λόγω ασαφειών και επικαλύψεων αρμοδιοτήτων δημιουργώντας προστριβές και συγκρουσιακό κλίμα (π.χ. Ο χρόνος συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, ο χρόνος συναντήσεων εκπαιδευτικών με γονείς, ο χρόνος επίδοσης της βαθμολογίας, η λειτουργία των σχολείων όταν δεν έχουν καλυφθεί τα λειτουργικά κενά), και την καθιέρωση ενός σαφούς καθορισμένου πλαισίου λειτουργίας, όπου οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα όλων των μελών της Σχολικής Κοινότητας θα είναι καθορισμένα με ακρίβεια και σαφήνεια.


Δεν υπάρχουν σχόλια: