Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

« Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
---------
Α. Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Γ. Λιαμπότης – Α. Καλογερά
Τηλ: 210-3442952, 210-3442353
Fax: 210-3442266
Ιστοσέλίδα: www.minedu.gov.gr
e-mail: dppe@minedu.gov.gr, stelexi@minedu.gov.gr
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Μαρούσι, 19 - 9 - 2016
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ
Φ.350/ 56 / 152887 /Ε3
ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών
Θέμα: « Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

ΣΧΕΤ.: Φ.350/53/147271/E3/13-9-2016 ( ΑΔΑ: Ω5ΗΤ4653ΠΣ-Β2Γ )
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων μέχρι και τη Δευτέρα 26-9-2016.

. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
4. Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
5. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
2. Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
3. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης
Α/θμιας Εκπαίδευσης
4. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης
Β/θμιας Εκπαίδευσης
5. Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
2. Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
3. Γραφεία Συμβούλων Εκπαίδευσης Εξωτερικού
(μέσω Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων).
4. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων
5. Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού 6. Ι.Κ.Υ, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, T.K.142 34, Νέα Ιωνία
7. Ι.Ε.Π., Αν. Τσόχα 36, 11521 ΑΘΗΝΑ
8. Πανεπιστήμια της Χώρας
9. Τ.Ε.Ι. της Χώρας
10. Βιβλιοθήκες
11. Ακαδημία Αθηνών
12. Γ.Α.Κ.
13. Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
14. Μητροπόλεις
15. ΟΛΜΕ, Κορνάρου 2, ΑΘΗΝΑ.
16. ΔΟΕ, Ξενοφώντος 15α , ΑΘΗΝΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: