Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Πρόσκληση της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Καστοριάς


                                                              Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η


                       Η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Καστοριάς, σας καλεί 

                      να παρακολουθήσετε τη θεατρική παράσταση: «Δυο κουταλιές ακόμα!», 

                                            στο Πολιτιστικό Κέντρο Άργους Ορεστικού,

                                           στις 15 Ιουνίου ημέρα Σάββατο και ώρα 20:30.                                                          Με τιμή

                                                          Η  θ ε α τ ρ ι κ ή   ο μ ά δ α

Δεν υπάρχουν σχόλια: